0 Kč

Zákazníky se snažíme vždy získat poctivou a profesionální prací než nejnižší cenou. Nejsme "zrcátkáři", kteří se za 300 kč do komína jen podívají a jsou za 20 minut pryč.

Provedená práce Cena Poznánka

Tuhá paliva

Kontrola a čištění jedné spalinové cesty včetně vyhotovení písemné zprávy

800-1500 kč
Odstranění pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty (komínový průduch a průduch kouřovodu) a výběr pevných častí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátu ze spalinové cesty. Předpis č. 34/2016 Sb. Cena se navyšuje u neočekavaných komplikací.

Tuhá paliva

Kontrola a čiětění další spalinové cesty na jednom objektu včetně vyhotovení písemné zprávy

750-1500 kč
Odstranění pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty (komínový průduch a průduch kouřovodu) a výběr pevných častí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátu ze spalinové cesty. Předpis č. 34/2016 Sb. Cena se navyšuje u neočekavaných komplikací.

Plynná paliva

Kontrola a čištění spalinové cesty

400-600 kč
Plynový spotřebič a jeho spalinovou cestu (komín) si majitel nemůže čistit svépomocí, vše musí provést autorizovaná osoba.
Odfrézování dehtů pomocí speciální frézy
300 kč/bm
Do průměru DN 200 mm.
Vložkování komínového průduchu tuhá paliva
5000-9000 kč
Dle výšky a průměru, cena montáže.
Vložkování komínového průduchu plynná paliva
2500-6000 kč
Dle spotřebiče, výšky a průměru, cena montáže.
Technická konzultace a návrh spalinové cesty
1000 kč
Zaměření spalinové cesty v místě realizace, výpočet spalinové cesty, cenová nabídka.
Tepelně technický návrh komína (výpočet spalinové cesty)
600 kč
 Je nutný pro určení přesné dimenze spalinové cesty. Například před vložkováním spalinové cesty (komína), po změně spatřebiče, po vyhoření sazí, po modernizaci nebo změnách ve spalinové cestě. 
Frézování komínových průduchů
1300-2600 kč/bm
Cena se odvíjí dle obtížnosti, tvrdosti, frézovaného komínového průduchu.
Výchozí revize spalinové cesty, včetně technické zprávy a výpočtu spalinové cesty
2000 - 3000 kč
Pro kolaudaci, po změně spatřebiče, po vyhoření sazí, po modernizaci nebo změnách ve spalinové cestě.
Pasportizace komínových průduchů
2000 kč
Zakreslení komínových průduchů u bytových domů.
Měření vlhkosti paliva
50 kč
Součástí kontroly spalinové cesty.
Připojení krbových kamen
1200 kč
V ceně není zahrnut materiál.
Výměna komínových dvířek
1000 kč
Dle náročnosti. V ceně není zahrnut materiál.
Doprava
12 kč/km.
Doprava a cestovné.

                     

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.